Hỗ trợ sự chuyển đổi tinh gọn trên Toàn cầu

Global World Kaizen Locations

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng với những thách thức trải nghiệm và quản lý các chương trình kinh doanh quốc tế tuyệt hảo. Chúng tôi rất chuyên nghiệp để giúp các khách hàng quản lý sự thay đổi trong bối cảnh linh hoạt, đa ngôn ngữ, các tổ chức toàn cầu đa văn hóa. Chúng tôi mang đến niềm tin và thực hành tốt của đội nhóm trong việc thiết kế và phát triển sự chuyển đổi tinh gọn trên toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ rất nhiều các công ty hàng đầu trên thế giới mở rộng và đẩy nhanh các nỗ lực điều hành xuất sắc của họ.

Phối hợp đội toàn cầu

Viện Kaizen đã xây dựng đội ngũ toàn cầu rộng lớn với hơn 400 nhà thực hành chuyên nghiệp cải tiến liên tục trong ba thập kỷ qua. Đội ngũ chúng tôi có trụ sở hơn 30 quốc gia và nhiều văn phòng trên toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ đào tạo cải tiến liên tục, huấn luyện và thực hiện bằng 30 ngôn ngữ. Đa số những công việc ở bản địa được giao bởi các chuyên gia tư vấn và giảng dạy có năng lực, được hỗ trợ bởi các chuyên gia quốc tế tốt nhất và theo quản lý các dự án. 

Thiết kế, cung cấp và phát triển năng lực

Các nhà cố vấn điều hành chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc thiết kế phương pháp phát triển toàn cầu phù hợp với điều kiện của họ. Các chuyên gia tư vấn dẫn đầu trong phát triển toàn cầu hoặc đóng vai trò hỗ trợ với các nhà lãnh đạo xuất sắc của khách hàng. Chúng tôi mang đến kết quả kinh doanh trong việc cung cấp giáo dục và đào tạo cho các nhà huấn luyện và cô vấn để đảm bảo khách hàng nâng cao năng lực nội bộ của họ.

Viện Kaizen là một thương hiệu đáng tin cậy nhất trong việc thiết kế và phát triển nỗ lực xuất sắc về điều hành phát triển bền vững trong toàn cầu. Hãy liên hệ để nói chuyện với một trong những cố vấn điều hành của chúng tôi.

 

Một vài khách hàng của Viện Kaizen


nestle-kaizen-clienteuropcar kaizen clientsanofi kaizen client


Sự kiện sắp tới

Đăng ký Newsletter

Nhập email của bạn vào chỗ đăng ký 

Theo dõi

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Liên hệ với chúng tôi:

 
 
 
 
 

Liên hệ

Kaizen Institute Vietnam

97 Dang Dung Street, Tan Dinh Ward,

District 1, Ho Chi Minh City,

Vietnam

Tel: +84 28.6884.9648

Hotline:+84 933.6868.53

Email:hnguyen@kaizen.com

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Khách hàng của Kaizen

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen client Ecolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client