QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

Sau khi hoàn tất khóa học, giúp học viên hiểu mục tiêu và phương pháp của triết lý Quản lý chất lượng toàn diện. Học viên học được cách phân tích và thiết kế quá trình một cách hệ thống có cấu trúc. Học được nhiều phương pháp mới có thể thực hiện thích ứng trong sản xuất để thay đổi theo yêu cầu của khách hàng và hướng tới tầm nhìn “ Không còn khuyết tật”.

 

CẢI TIẾN TRONG VĂN PHÒNG

Học viên sẽ học và thực hành thêm Kaizen và các phương pháp để cắt giảm các tổn thất hay lãng phí trong hệ thống quản lý hành chính văn phòng. Học viên học được cách làm 5S để loại bỏ các lãng phí và chuẩn hóa công việc và từng bước loại bỏ thời gian ùn tắc công việc, tăng năng suất làm việc.

 

By Results

Lean Events Outcomes Kaizen

View Lean Training courses offered by Kaizen Institute and organised by the benefits they will deliver.

By Role

Kaizen Events Role

Choose a training course specific to a job role.

Request a custom in-house training:

 
 
 

 

Certification

The KAIZEN® College, a three-level certification programme, teaches practical approaches using a combination of formal classroom training, experiential simulations and games, and 'hands-on' practice at the gemba. Our trainers are experienced consultants who enrich the learning experience with many examples and case studies. Enrolling in the KAIZEN® College programme allows learners to meet and network with others in similar roles, to share experiences and examples with peers.

Participants progress from KAIZEN® Practitioner via the KAIZEN® Coach to the KAIZEN® Manager, the training successfully combining the best current theoretical and practical methods.

Read more about KAIZEN® Certification

KAIZEN® Academy: Building Your In-House Lean Certification Program

We help you to develop your own tailor made program to teach your employees lean and KAIZEN®!

Read more about KAIZEN® Academy

0
My Basket

Sự kiện sắp tới

Đăng ký Newsletter

Nhập email của bạn vào chỗ đăng ký 

Theo dõi

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Liên hệ với chúng tôi:

 
 
 
 
 

Liên hệ

Kaizen Institute Vietnam

97 Dang Dung Street, Tan Dinh Ward,

District 1, Ho Chi Minh City,

Vietnam

Tel: +84 28.6884.9648

Hotline:+84 933.6868.53

Email:hnguyen@kaizen.com

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Khách hàng của Kaizen

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen client Ecolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client