Cải tiến từ những việc nhỏ nhất (Cải tiến hàng ngày)

Fast results daily kaizen

 

Nhiều tổ chức thực hiện tinh gọn thong qua các dự án, xây dựng hệ thống, và chuyển nhượng những chuyên gia để mở rộng cải tiến liên tục. Điều khiển các dự án cải tiến không chỉ cải tiến lien tục mà bao gồm cải tiến mỗi người, mỗi ngày, mỗi nơi. Khuyến khích sự sáng tạo của mỗi người trong tất cả các cấp độ để cải tiến công việc của mình trong hệ thống cải tiến hàng ngày. Không chỉ giúp điều này để duy trì hoạt động hiệu quả mà còn cải tiến làm việc đồng đội.

Việc duy trì và cải tiến của chuẩn hóa nơi làm việc là hoạt động hàng ngày mà phải được thực hiện bởi các đội nhóm đương nhiên là những người gần gũi nhất với công việc. Cải tiến hàng ngày là một phương pháp để phát triển đội nhóm bằng cách thực hành những thói quen hàng ngày như:

 

 • theo dõi các tiêu chuẩn
 • Giải quyết các vấn đề nhanh chóng để nâng cao hiệu suất tiêu chuẩn
 • Xác định tiềm năng để cải tiến tiêu chuẩn
 • Giải quyết vấn đề để nâng cao tiêu chuẩn
 • Xem xét đánh giá năng lực ở các đội nhóm để khuyến khích sự sáng tạo trong tương lai

 

Sự luyện tập này trở thành thói quen, cải tiến năng lực được duy trì và phát triển hơn nữa tạo thành vòng phản hồi tích cực thúc đẩy quá trình thay đổi văn hóa. Những lợi ích của cải tiến hàng ngày là:

 

 • Sắp xếp các mục tiêu từ trên xuống dưới trong một tổ chức.
 • Cải tiến giao tiếp
 • Tạo cơ chế để giải quyết vấn đề nhanh chóng
 • Sở hữu các tiêu chuẩn, thiết lập và duy trì bởi các đội nhóm.
 • Giảm thiểu các tác động không lường trước xảy ra hàng ngày
 • Hỗ trợ thực hiện cải tiến từ các dự án cải tiến.
 • Thúc đẩy cải tiến văn hóa liên tục.

 

Improvement Daily Kaizen

Sự luyện tập này trở thành thói quen, cải tiến năng lực được duy trì và phát triển hơn nữa tạo thành vòng phản hồi tích cực thúc đẩy quá trình thay đổi văn hóa. Những lợi ích của cải tiến hàng ngày là:

 

 • Sắp xếp các mục tiêu từ trên xuống dưới trong một tổ chức;
 • Cải tiến giao tiếp;
 • Tạo cơ chế để giải quyết vấn đề nhanh chóng;
 • Sở hữu các tiêu chuẩn, thiết lập và duy trì bởi các đội nhóm;
 • Giảm thiểu các tác động không lường trước xảy ra hàng ngày;
 • Hỗ trợ thực hiện cải tiến từ các dự án cải tiến;
 • Thúc đẩy cải tiến văn hóa liên tục

 

Tìm ra cách làm để thực hiện cải tiến hàng ngày là một phần thiết yếu trong chiến lược điều hành tuyệt hảo lâu dài của bạn bằng cách điền đúng vào mẫu liên hệ ở bên phải.

Sự kiện sắp tới

Đăng ký Newsletter

Nhập email của bạn vào chỗ đăng ký 

Theo dõi

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Liên hệ với chúng tôi:

 
 
 
 
 

Liên hệ

Kaizen Institute Vietnam

97 Dang Dung Street, Tan Dinh Ward,

District 1, Ho Chi Minh City,

Vietnam

Tel: +84 28.6884.9648

Hotline:+84 933.6868.53

Email:hnguyen@kaizen.com

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622
Fax: +1 480 320 3479 

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Khách hàng của Kaizen

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen client Ecolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client